Tłumaczenia marketingowe

Reklama, marketing, promocja, czyli tłumaczenia kreatywne

Tłumaczymy i redagujemy teksty reklamowe: broszury, ulotki reklamowe, materiały promocyjne. Służymy pomocą copywriterom, wspólnie opracowując hasła reklamowe i teksty mające silnie oddziaływać na odbiorcę. Tłumaczymy i redagujemy materiały dla prasy branżowej i ogólnej, tłumaczymy prospekty łączące informacje techniczne z oryginalnym przekazem.

Wybrane realizacje